Podpora Studentského Majálesu

Studentský Majáles formou oficální záštity každoročně podporuje Univerzita Karlova a již druhým rokem také Vysoká škola ekonomická a Akademie múzických umění. V letošním roce oslovujeme ostatní pražské vysoké školy a jejich prostřednictvím i studenty a studentky daných škol.

Činnost spolku Studentský Majáles včetně organizace prvomájového festivalu je financována z veřejných zdrojů, a to jednak JM rektorem Univerzity Karlovy a jednotlivými fakultami, ale také dobrovolnými příspěvky členů a členek spolku či drobným prodejem propagačních předmětů a příležitostným fundraisingem.

Vedle toho se v letošním roce podařilo úspěšně požádat fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a do programu tak bude zařazeno vystoupení a diskuze s norskými studenty a mladými aktivisty.
Účetnictví spolku společně s výročními zprávami bude k dohledání v obchodním rejstříku firem a spolků.

Všem velmi děkujeme!