LINGVISTA JAN CHROMÝ O MAJÁLESU

Rozhodně si nemyslím, že by majáles měl být akcí, kterou organizuje nějaká firma s cílem vydělat a na které vystupují například hudební skupiny, které se studentským životem nemají vůbec nic společného (spíše právě naopak). Jinými slovy, mně se líbí představa, že si studenti budou majáles organizovat sami, že to bude akce jejich a akce pro 

Continue Reading →

HEREC A HUDEBNÍK MAREK EBEN O STUDENTECH

Studenti jsou samozřejmě naděje nás starých, kteří jsme ledacos zvorali a doufáme, že to ti mladí dají do pořádku. Doufám, že vyroste nová generace, nezatížená minulostí, která bude mít chuť něco změnit k lepšímu. Naše současná demokracie je mladá a nezralá, připadá mi jako Chicago v roce 1920. Doufám, že mladí lidé, kteří už vyrostli 

Continue Reading →

KOMORNÍ PRAŽSKÉ AFO

„Cesta z Prahy do Olomouce je delší než cesta z Olomouce do Prahy!“ Tento výrok jste mohli zaslechnout 2. dubna od jednoho z návštěvníků v kině Ponrepo, kde se pořadatelé snažili diváky přesvědčit o opaku. Studentský Majáles zde totiž připravil krátkou ochutnávku olomouckého festivalu populárně-vědeckých filmů – Academia Film Olomouc. Účast na tzv. Komorním pražském 

Continue Reading →

FOTOGRAF A PEDAGOG FILIP LÁB O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Jsem přesvědčený o tom, že kvalita vysoké školy se do velké míry odvíjí od dobře fungujících studentských komunit na školách, které pomáhají kultivovat a spoluvytvářet toto prostředí. Ať už organizací studentského života, tak např. skrze formálnější kanály typu voleb do akademických senátů, fungují jako zpětná vazba a plnohodnotný partner oficiálních struktur svých škol. Mám za 

Continue Reading →

JAKÉ TO BYLO V ČERNOŠICÍCH?

V sobotu 11. 4. 2015 se v černošické vinárně U Mitášů uskutečnil Lidový večírek, na kterém se v první polovině programu představily, s pomocí tanečnic Folklorního souboru Pramínek při ZUŠ Černošice, 4 národopisné oblasti Čech a Moravy a jejich kroje. V 2. polovině večera se každý, kdo mohl, chopil nástrojů a za zvuků dud či 

Continue Reading →

Sociolog Karel Müller působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, konkrétně na Katedře studia humanitní vzdělanosti - Společenskovědním modulu. Co si myslí o studentech?

Posted by Studentský Majáles on 10. duben 2015

SOCIOLOG KAREL MÜLLER O STUDENTECH

Sociolog Karel Müller působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, konkrétně na Katedře studia humanitní vzdělanosti – Společenskovědním modulu. Co si myslí o studentech?

IFORUM O STUDENTSKÉM MAJÁLESU

Před padesáti lety Ginsberg, kdo letos? Přijďte se podívat na Studentský Majáles – iForum Pozor, pozor. Hledá se král, nebo královna. Studenti pražských univerzit vyhlašují výběrové řízení na svého vůdce. Kandidáti by spolu se svou družinou měli mít jasnou představu o tom, jak během ročního panování prospějí všemu studentstvu a společnosti vůbec. Vybrán bude ten, 

Continue Reading →

DOKUMENTARISTKA OLGA SOMMEROVÁ O ROLI STUDENTŮ VE SPOLEČNOSTI

Jak by podle vás měl vypadat majáles? Účastnila jste se někdy majálesů? Zúčastnila jsem se jenom toho prvního v roce 1965, a protože se mladí lidé veselili ještě za komunistického sevření, měla tato událost několikanásobný význam. Najednou se konalo něco tak starodávného, co jsme snad znali jenom z Vávrova filmu Filosofská historie, natočeného před druhou 

Continue Reading →