NAPSALI O NÁS

O Studentském Majálesu je slyšet. Studentský Majáles zaujal širokou škálu médií a informace o jeho konání se objevila v rozhlase, televizi, tištěných denících a týdenících, stejně jako v jejich internetových verzích a blozích. Naši koordinátoři mimo jiné poskytovali rozhovory v rozhlase či v televizi. Přinášíme vám stručný mediální výtah za celou dobu historie Studentského Majálesu: 

Continue Reading →

DOKUMENTARISTKA HELENA TŘEŠTÍKOVÁ O MAJÁLESU

Studentský majáles by měl být především autentický a vycházející z potřeby studentů, nikoli z komerčních zájmů. Studenta vnímám jako člověka usilujícího jít stále dál, rozvíjet se a neustrnout. Kredity jsou hodnota pomíjivá, vzdělání trvalá. Angažovaní studenti byli vždy motorem dění ovlivňujícím nejen podobu vysoké školy, ale leckdy i celé společnosti.

SOCIOLOG KAREL MÜLLER O MAJÁLESU A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Jak by měl vypadat majáles? Majáles nechápu jen jako autonomní projekt akademické obce, ale jako důležitý svorník k republikánskému a demokratickému vládnutí ve společnosti. Je vlastně umožněn principy tohoto způsobu vládnutí – nabízí pro akademickou obec možnost veřejně se projevit –  a může významně přispívat k upevňování tohoto způsobu vládnutí. Tento příspěvek vidím zejména v 

Continue Reading →