NAPSALI O NÁS

O Studentském Majálesu je slyšet. Studentský Majáles zaujal širokou škálu médií a informace o jeho konání se objevila v rozhlase, televizi, tištěných denících a týdenících, stejně jako v jejich internetových verzích a blozích. Naši koordinátoři mimo jiné poskytovali rozhovory v rozhlase či v televizi. Přinášíme vám stručný mediální výtah za celou dobu historie Studentského Majálesu: 

Continue Reading →

DOKUMENTARISTKA HELENA TŘEŠTÍKOVÁ O MAJÁLESU

Studentský majáles by měl být především autentický a vycházející z potřeby studentů, nikoli z komerčních zájmů. Studenta vnímám jako člověka usilujícího jít stále dál, rozvíjet se a neustrnout. Kredity jsou hodnota pomíjivá, vzdělání trvalá. Angažovaní studenti byli vždy motorem dění ovlivňujícím nejen podobu vysoké školy, ale leckdy i celé společnosti.

SOCIOLOG KAREL MÜLLER O MAJÁLESU A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Jak by měl vypadat majáles? Majáles nechápu jen jako autonomní projekt akademické obce, ale jako důležitý svorník k republikánskému a demokratickému vládnutí ve společnosti. Je vlastně umožněn principy tohoto způsobu vládnutí – nabízí pro akademickou obec možnost veřejně se projevit –  a může významně přispívat k upevňování tohoto způsobu vládnutí. Tento příspěvek vidím zejména v 

Continue Reading →

LINGVISTA JAN CHROMÝ O MAJÁLESU

Rozhodně si nemyslím, že by majáles měl být akcí, kterou organizuje nějaká firma s cílem vydělat a na které vystupují například hudební skupiny, které se studentským životem nemají vůbec nic společného (spíše právě naopak). Jinými slovy, mně se líbí představa, že si studenti budou majáles organizovat sami, že to bude akce jejich a akce pro 

Continue Reading →