Chceš se jakýmkoliv způsobem připojit k Majálesu?

O Majálesu

V letošním roce proběhne už pátý ročník Studentského Majálesu. Festival vznikl z iniciativy aktivních studentů a studentek několika pražských vysokých škol, kteří nebyli spokojeni se současnou podobou majálesových oslav a chtěli je svým charakterem více přiblížit tradici studentských majálesů z let šedesátých.

Cíl akce

Cílem Studentského Majálesu je prezentace autentické studentské kultury. Vystupují u nás studentské kapely, divadla, promítají se snímky začínajících filmařů, prezentují se studentské spolky, a v neposlední řadě zde mají studenti možnost diskutovat o aktuálních tématech.

Financování

Díky tomu, že organizační tým i účinkující se na Majálesu podílí bez nároku na honorář, může prozatím fungovat především na základě podpory Univerzity Karlovy. V loňském roce se nám také podařilo získat grant z Fondu pro bilaterální spolupráci, díky němuž přivítáme první zahraniční hosty.

Co je Studentský Majáles?

1. květen

Hlavním pilířem Studentského Majálesu je festival konaný každoročně 1. května v areálu UK. Jeho součástí je tradiční alegorický průvod, volba krále nebo královny Majálesu, prezentace studentských spolků a mladé kultury prostřednictvím koncertů, divadelních vystoupení, promítání filmů a dalších aktivit.

Předmajálesové dění

Hlavnímu festivalovému dni předchází během března a dubna série Předmajálesových večerů. Na nich představujeme začínající hudebníky, spisovatele nebo výtvarníky v komornějších prostorech pražských kaváren. Program hledejte na našem Facebooku.

Sledujte nás

Pokud chcete vždy vědět, co se v rámci Majálesu právě děje, můžete nás sledovat na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu.

Náš tým

Podporují nás:

logo-cuni VSElogo_cerne_kulate cvut vscht czu umprum duncancentre Univerzita Konšantína Filozofa v Nitre  norskefondy